Andreas

Szállítási és fizetési feltételek

1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz akkor szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha azt – mint akciót, vagy mint webáruházas kedvezményt az áru mellett jelezte.
A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen szálljíthatja továbbá akkor is, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, vagy akciós díjmentes szállítást biztosító összeget, kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot tartalmazó kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes, kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
Nagyméretű, vagy nagy súlyú csomagok kiszállítása fentiektől és értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra, ingyenes kiszállítás nem igényelhető!
A vételtől való elállás esetén Vevő a csomag feladását eredeti csomagolásban (átragasztva), hiánytalanul kell visszaküldje a feladói címre, a szállítási díj ilyenkor vevőt terheli.

1.2. Jelen ÁSZF tekintetében nagyméretű csomagnak minősül minden olyan megrendelés, amelyben az adott termék súlya meghaladja vagy a termék mérete bármely irányban nagyobb, mint a szállítás oldalon megjelölt mértékek. Az adott termékek vonatkozásában a termék adatlapján a további információk rész alatt megtalálható az érintett termék súlya vagy mérete.

1.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosíthat Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

1.4. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató megadott telephelyén, ügyfélszolgálatán, melyet jelen ÁSZF bevezetőjében találni. Szolgáltató aktuális szaküzleteinek és egyben telephelyeinek listája is itt található.

1.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

1.6. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az átvételi és fizetési módok oldalon tájékozódhat.

1.7. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.
A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató illetve partnere által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint a Szolgáltató által küldött Számlára vonatkozó leveléből letölti. A fentiek szerint kiküldött elektronikus számla időkorlát nélkül elérhető.
A Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a „számlázz.hu” KBOSS.HU Kft számlázó program látja el időbélyegzővel, és digitális aláírás nem szükséges hozzá a NAV szerint. A Szolgáltató által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton is meg kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.
Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és szállítással (átvételi pont, házhozszállítás) kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.
Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.
Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott e-számlát az eladótól.

Translate »